Изложби

Дискусионен клуб по приложна икономика - 21 май

Дискусионен клуб по приложна икономика - 21 май


 

 

ФДЕПО
Фондация „Контакти без ограничения“
Департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“ и „Публична администрация

 

 

 

 

 

 

Как да ги стигнем латвийците?

 

 

публична лекция в рамките на

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ПО ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА

 

 

 

 

Лектор: Бисер Манолов (финансист)

 

 

 

 

 

21 май, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Съпътстващо събитие: експозиция стъклопластики на студенти от департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

 

Фондация „Контакти без ограничения“ отваря врати за втората среща на Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на д-р Божидар Данев и със съдействието на департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“, Център по публична администрация на НБУ. Дискусиите създават възможност за обсъждане на актуални въпроси, касаещи макроикономическите проблеми на страната. Те са насочени към студенти и докторанти от НБУ и са отворени за възпитаници на други висши учебни заведения и за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрация. За гости ще бъдат канени специалисти с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.