Изложби

Дискусионен клуб по приложна икономика - 18 март

Дискусионен клуб по приложна икономика - 18 март


 

ФДЕПО
Фондация „Контакти без ограничения“
Департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“ и „Публична администрация

 

 

 

 

 

 

Публичният дълг: Cui Bono?

 

открита лекция в рамките на

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ПО ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА

 

 

 

Лектори: Владимир Каролев, Николай Василев

 

Модератор: Йордан Йорданов (Фондация „Контакти без ограничения“)

 

 

 

 

 

18 март, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Фондация „Контакти без ограничения“ отваря врати за втората среща на Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на д-р Божидар Данев и със съдействието на департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“, Център по публична администрация на НБУ. Дискусиите създават възможност за обсъждане на актуални въпроси, касаещи макроикономическите проблеми на страната. Те са насочени към студенти и докторанти от НБУ и са отворени за възпитаници на други висши учебни заведения и за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрация. За гости ще бъдат канени специалисти с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.

 

 

 

Владимир Каролев е управляващ съсобственик на Балканска Консултантска Компания, която развива дейност в областта на корпоративните финанси и чуждестранните инвестиции. Преподава „Управление на инвестициите“ в Магистърската програма на City University of Seattle. Завършва УНСС със степен Магистър по „Международни Икономически Отношения” Има магистърска степен по „Бизнес  администрация” от Университета на Алберта. Работил е в Института по Икономика и Организация на Металургията като старши консултант; в KPMG Barents LLC като мениджър и старши мениджър; изпълнителен директор на инвестиционния фонд ECM.

 

Николай Василев е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Експат Капитал. В момента е член на Управителния съвет на Българската CFA асоциация. Член на две правителства на Република България. Заместник министър-председател и министър на икономиката (2001-2003), заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията (2003-2005) и министър на държавната администрация и административната реформа (2005-2009). Магистър по международна икономика и финаси в Университета "Brandeis" (САЩ) и Университета "Keio" (Токио, Япония). Има бакалавърски степени от Щатския университет на Ню Йорк (САЩ) и Университета за икономически науки в Будапеща (Унгария). От 1999 г. тои притежава степен CFA (сертифициран финансов аналитик). Автор е на две книги – "Енергия" (2009) и "Меню за реформатори" (2014).