Изложби

Дискусионен клуб по приложна икономика - 16 април

Дискусионен клуб по приложна икономика - 16 април


 

ФДЕПО
Фондация „Контакти без ограничения“
Департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“ и „Публична администрация

 

 

 

 

 

 

Предприемачеството: добрите примери в България

 

 

открита лекция в рамките на

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ПО ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА

 

 

 

 

Лектор: Венцислав Славков, СПЕСИМА ООД

 

Модератор: д-р Божидар Данев

 

 

 

 

 

18 март, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

Съпътстващо събитие: експозиция стъклопластики на студенти от департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

 

Фондация „Контакти без ограничения“ отваря врати за втората среща на Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на д-р Божидар Данев и със съдействието на департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“, Център по публична администрация на НБУ. Дискусиите създават възможност за обсъждане на актуални въпроси, касаещи макроикономическите проблеми на страната. Те са насочени към студенти и докторанти от НБУ и са отворени за възпитаници на други висши учебни заведения и за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрация. За гости ще бъдат канени специалисти с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.

 

 

 

Д-р инж. Венцислав Славков е създател и управител на „Спесима“ ООД и председател на УС на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“. Член е на УС на БСК от 2014 г. Компанията „Спесима“ ООД е специализирана в развитието и внедряването на системи за автоматизация на промишленото производство, основно леярската промишленост. От 1998 г. 49% от „Спесима“ са собственост на немската Frech Group - една от най-големите компании в света за производство на машини за хоризонтално леене на алуминиеви сплави под високо налягане. Чрез германските си партньори българската компания продава роботите си в над 30 страни на три континента. Фирмата сътрудничи тясно със специалисти от Технически университет - София и институтите на БАН. Студенти и стажанти редовно се обучават в „Спесима“ ООД, където подготвят своите проекти и дипломни работи.

 

Венцислав Славков е завършил Техническия университет в София и има две магистратури – „Двигатели с вътрешно горене“ и „Механични системи в роботиката“. Има и диплома по „Инженерна журналистика“ от Софийския университет. Преминал е редица специализации по роботика в Казахстан, Германия, Белгия и др.