Изложби

Дискусионен клуб по приложна икономика - лекция на проф. Стоян Сгурев

Дискусионен клуб по приложна икономика - лекция на проф. Стоян Сгурев


 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Център „Българо-европейски културни диалози“

 

 

 

 

 

 

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ПО ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА

 

с гостоприемството на д-р Божидар Данев

 

 

 

ЗА СМИСЪЛА И ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО

БИЗНЕС И ФИНАНСИ

 

 

Публична лекция на проф. Стоян Сгурев (ESSEC, Франция)

 

 

 

Модератор: Веселин Данев

 

 

 

 

3 ноември, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Стоян В. Сгурев е завършил социология в Софийския университет. Доктор на науките от Станфордския университет. Специализира в MIT (Sloan School of Management) - Cambridge, USA. Понастоящем е професор в ESSEC Business School - Париж. Изследователската му работа е в сферата на културните индустрии, по-специално опера, балет и пазар на изкуство. Публикува в социологически и мениджмънт списания, както и в популярната преса. Статиите му са достъпни в Research Gate. В момента работи по книга за креативността в художествената сфера.

 

 

Дискусиите на "Клуб по приложна икономика" в Нов български университет се провеждат веднъж месечно в Галерия УниАрт и създават възможност за обсъждане на актуални въпроси по предварително обявена тема, свързана с макроикономическите проблеми на страната. Те са насочени към студенти и докторанти от НБУ и са ОТВОРЕНИ към възпитаници на други висши учебни заведения. Предназначени са за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрацията. За дискусия се канят лектори с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.

 

 

 

Заключителни разисквания на коктейл – 19:30 – 20:30 ч. – Био кафе на НБУ