Изложби

Дискусионен клуб по приложна икономика - лекция на Филип Ромбаут

Дискусионен клуб по приложна икономика - лекция на Филип Ромбаут


 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Център „Българо-европейски културни диалози“

 

 

 

 

 

 

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ПО ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА

 

с гостоприемството на д-р Божидар Данев

 

 

 

 

ЕДИН БЕЛГИЕЦ В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА

 

 

 

Лекция на Филип Ромбаут

 

Модератор: Веселин Данев

 

 

 

 

26 ноември, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Филип Ромбаут е изпълнителен директор на „Агрополихим“, част от икономическата група на Acid and Fertilizers Group. Роден е в Питсбърг, САЩ. Той е магистър по право и бакалавър по икономика от белгийски университети, специализирал е и в университета „Кейо“ - Токио. Работи в България от 1997 г., когато е поканен от „Юмикор“ за изпълнителен директор на медодобивния комбинат в Пирдоп. Член на УС на БСК, изпълнителен директор на „Агрополихим“ – Девня.

 

Дискусиите на "Клуб по приложна икономика" в Нов български университет се провеждат веднъж месечно в Галерия УниАрт и създават възможност за обсъждане на актуални въпроси по предварително обявена тема, свързана с макроикономическите проблеми на страната. Те са насочени към студенти и докторанти от НБУ и са ОТВОРЕНИ към възпитаници на други висши учебни заведения. Предназначени са за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрацията. За дискусия се канят лектори с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.

 

 

 

Съпътстващо събитие: изложба на студенти от модул "Стъкло и керамика" на НБУ

 

Заключителни разисквания на коктейл – 19:30 – 20:30 ч. – Био кафе на НБУ