Изложби

Дипломни защити на студенти по изящни изкуства

Дипломни защити на студенти по изящни изкуства


 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

на студенти от

 

 

Бакалавърска програма "Пластични изкуства"

Магистърска програма "Илюстриране и графични технологии"

 

 

 

 

4 април, 11:00 часа

галерия УниАрт