Изложби

Дипломни защити на студенти по изкуствознание - 15 юли

Дипломни защити на студенти по изкуствознание - 15 юли


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

 

 

 

 

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

 

на студенти от програмите на департамент

"Изкуствознание и история на културата"

 

 

 

 

 

 

 

15 юли, 13:00 часа

галерия УниАрт