Изложби

Дипломни защити на студенти по изкуствознание

Дипломни защити на студенти по изкуствознание


 

 

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

 

на студенти от бакалавърска програма

"Изкуствознание и артмениджмънт"

 

 

 

5 юли,

12:00 - 17:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Дипломните си тези ще защитят студентите:

 

Надежда Янакиева, с тема на тезата "Османски паметници по българските земи в пътеписите на Евлия Челеби"

 

Теодора Константинова, с тема на тезата "Прозорецът като мотив в българската живопис от 30-те и началото на 40-те години на ХХ век"

 

Миладин Петков, с тема на тезата "Триизмерна 3D изложба „За траките и виното“

 

Виктория Лекова, с тема на тезата "Съдовете ойнохое в древния свят"