Изложби

Дипломни защити на студенти по архитектура

Дипломни защити на студенти по архитектура


 

 

Дипломни защити на

 

студенти от магистърска програма "Архитектура"

 

 

 

23 юли, 11:30 часа

галерия УниАрт