Изложби

Дипломни защити на студенти от департамент

Дипломни защити на студенти от департамент "Изящни изкуства"


 

 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

Публична защита на студенти

от БП "Пластични изкуства" и МП "Живопис"

 

 

 

20 юни, 11:00 часа

галерия УниАрт