Изложби

Дипломна защита художествено стъкло

Дипломна защита художествено стъкло


Департамент "Изящни Изкуства"

 

Дипломна защита художествено стъкло

 

Дипломант: Борислава Кирилова

Научен ръководител: доц. Константин Вълчев

 

 

24 април, 16:00 ч.

галерия УниАрт