Изложби

Дипломна защита на студент по изкуствознание

Дипломна защита на студент по изкуствознание


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

 

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

 

на бакалавърската теза

на Радослав Механджийски, Ф№ 38921

 

на тема

"Разпространение на праисторически модели на поведение сред общества без пряк контакт помежду си"

 

с научен ръководител проф. Иван Маразов, д.н.

и рецензент доц. д-р Татяна Шалганова

 

Комисия:

доц. д-р Валентина Ганева

доц. д-р Татяна Шалганова

гл. ас. д-р Владимир Димитров

 

 

 

15 октомври, 13:00 часа

галерия УниАрт