Изложби

Дипломна защита на студент по изкуствознание

Дипломна защита на студент по изкуствознание


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

 

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

 

на бакалавърската теза

на Кристина Спасовска, Ф№ 50597

 

на тема

"Видео арт: развитие и кураторски практики. Опитът в България"

 

 

Научен ръководител: проф. д-р Ирина Генова

 

 

 

9 януари, 13:00 часа

галерия УниАрт