Изложби

Дипломна защита на студенти по керамика и стъкло

Дипломна защита на студенти по керамика и стъкло


 

Департамент "Изящни Изкуства"

 

 

 

Дипломна защита на студенти от БП "Алтернативна керамика и стъкло"

 

Научен ръководител: доц. Моника Попова

 

 

 

30 януари, 11:00 ч.

галерия УниАрт