Изложби

Дипломна защита на студенти по изящни изкуства

Дипломна защита на студенти по изящни изкуства


 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

 

на студенти от БП "Пластични изкуства" и МП "Живопис"

 

 

 

 

 

16 юни, 11:00 часа

галерия УниАрт