Изложби

Дипломна защита на студенти по изкуствознание

Дипломна защита на студенти по изкуствознание


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

 

 

 

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

на студенти от департамент

"Изкуствознание и история на културата"

 

и представяне на магистърските програми на департамента

 

 

 

 

 

 

17 юни, 11:00 часа

галерия УниАрт