Изложби

Дипломна защита на студенти по Фотография

Дипломна защита на студенти по Фотография


 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

на студенти по Фотография

към департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

 

 

16 юли, 14:00 - 18:00 ч.

галерия УниАрт

 

Дипломанти: студенти от МП "Фотография" и БП "Визуални изкуства"

Председател на комисията: доц. Динамир Предов