Изложби

Дипломна защита на студенти по Фотография

Дипломна защита на студенти по Фотография


ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

на студенти по Фотография

към департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

 

 

10 декември (понеделник), 14:00 - 17:00 ч.

галерия УниАрт

 

 

Комисия: доц. Динамир Предов - председател;

Членове: Силвия Иванова, гл.ас. д-р Елизавета Боева, ас. Енчо Найденов