Изложби

Дипломна защита на студенти по Фотография

Дипломна защита на студенти по Фотография


 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

 

на студенти по Фотография

към департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

 

 

 

 

20 май, 11:00 ч.

галерия УниАрт

 

 

 

Дипломанти: студенти от БП "Фотография"

Председател на комисията: доц. Динамир Предов