Изложби

Дипломна защита на студенти от програма

Дипломна защита на студенти от програма "Пластични изкуства"


 

Дипломна защита на студенти от

БП "Пластични изкуства", ателие "Керамика и стъкло"

 

 

Научни ръководители: доц. Константин Вълчев, доц. Моника Попова

 

 

 

10 юли, 12:00 - 19:00 часа

галерия УниАрт