Изложби

Детски университет - 30 ноември

Детски университет - 30 ноември


 

Детски Университет НБУ

 

 

Тема: ВЪВЕДЕНИЕ В ГРАФИКАТА

 

Изразни средства на графиката. Основни графични техники.

Примери от историята на изкуството.

 

Изработване на графична композиция.

 

 

 

30 ноември, 10:00 часа

галерия УниАрт

 

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТСКИ УНИВЕРСИТЕТ НБУ