Изложби

Детски университет - 23 ноември

Детски университет - 23 ноември


 

Детски университет НБУ

 

 

Тема:  ЦВЕТЪТ В ИЗКУСТВОТО

 

 

Свойства на цвета и цветова хармония.

Организиране и комбиниране на цветовете.

 

Запознаване с примери от историята на живописта и

от живописната колекция на УниАрт.

 

Практическа част: изработване на цветова композиция.

 

 

 

23 ноември, 10:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТСКИ УНИВЕРСИТЕТ НБУ