Изложби

Детски университет - 12 януари 2013

Детски университет - 12 януари 2013


Темата на първата сбирка след нова година е:

ФОТОГРАФИЯТА

 

Децата ще получат първи урок по фотография и ще правят снимки.

 

 

12 януари, 10:00 - 12:00 ч.

в галерията.

 

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ