Изложби

Детски Университет - 15 декември

Детски Университет - 15 декември


Тема:

 

Стилът РОКОКО.

Рококо интериори.

Галантният бал.