Изложби

Дванадесета научна конференция с международно участие

Дванадесета научна конференция с международно участие "Млад научен форум за музика и танц" за докторанти и постдокторанти


ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ“ ЗА ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

10 – 11 ЮНИ 2017

Галерия УниАрт

Организатор: 
департамент „Музика“

Водещ:
проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

Участници:
докторанти и постдокторанти

Конференцията се организира под опитното ръководство на проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. и проф. Явор Конов, д.н. Организатор на конференцията е проф. д-р Милена Шушулова – ръководител на департамент „Музика“. В конференцията могат да вземат участие и други интересуващи се учени, музиколози, слушатели, преподаватели. Всички докторанти се допускат до участие в научната конференция. Форматът й е съобразен с необходимостта от обучение, за което са поканени и научните им ръководители. Времетраене на докладите (включително звукови и други примери) е до 15 мин. В края на всеки доклад е предвидено обсъждане и дискусия. След последното заседание има обобщаваща заключителна дискусия и изводи. Публикуват се доклади, които са одобрени от редакторската колегия на сборника след селекция.

Очакваме вашата заявка за участие до 04 юни 2017 до проф. д-р Милена Шушулова на е-mail: mshushulova@gmail.com

Програма:

11.06.2017 г., Галерия УниАрт
9:30 Регистрация

10:00 Откриване на конференцията

10:15 „Разговори за музиката“

Да поговорим всички заедно за уникалността на музиката и музикалната наука, за връзките на музиката с другите изкуства, за своеобразието на методите на изследване, за миналото и настоящето...

10.06.2017, 18.00 часа, Галерия УниАрт на НБУ

Концерт на докторанти

Краен срок за представяне на доклади и съобщения за участие в конференцията – 4 юни 2017