Изложби

Възможен ли е музей на репресиите на Държавна сигурност?

Възможен ли е музей на репресиите на Държавна сигурност?


В рамките на „Разговори за българската култура AD HOC“. Културно наследство в риск".

Семинарът поставя актуални въпроси, свързани със съдбата на българското културно наследство от близкото минало. Специално внимание ще се отдели на последни изменения и проекти за изменения в закони, отнасящи се до културното наследство, на изготвени и реализирани проекти на архитектурни обекти и паметници, на създаване на колекции „Жива памет“.

18:00 часа, Галерия УниАрт

Лектор:
Весела Ножарова

Весела Ножарова е магистър по История на изкуството в Художествената академия, София, а в момента работи по доктората си. Работила е в СБХ, в галерия „Ирида“ и Ата –Център за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 г. е програмен мениджър за визуални изкуства в Център за култура и дебат Червената къща, София. От 2015 г. е куратор на галерия Credo Bonum. През 2007 г. е куратор на българското национално участие във 52. Венецианско биенале за съвременно изкуство. Тя е била куратор на много изложби в България и в чужбина. През 2008 става член основател на фондация „Изкуство – дела и документи“.

 
Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАГС.