Изложби

Визуални хроники или съпротива към миналото. Проект на Мария Василева, Даниела Радева, Десислава Павлова и Райна Тенева

Визуални хроники или съпротива към миналото. Проект на Мария Василева, Даниела Радева, Десислава Павлова и Райна Тенева


В рамките на „Разговори за българската култура AD HOC“. Културно наследство в риск".

Семинарът поставя актуални въпроси, свързани със съдбата на българското културно наследство от близкото минало. Специално внимание ще се отдели на последни изменения и проекти за изменения в закони, отнасящи се до културното наследство, на изготвени и реализирани проекти на архитектурни обекти и паметници, на създаване на колекции „Жива памет“.

18:00 часа, Галерия УниАрт

Лектор:
д-р Мария Василева

Мария Василева е изкуствовед, критик и куратор. Доктор на науките. Дългогодишен главен уредник на Софийска градска художествена галерия. Член-основател на Института за съвременно изкуство-София. Инициатор на проекта „Място за срещи“ и на наградата БАЗА. Управител на Фондация „Едмонд Демирджиян“. Член на група „8-и март“. Куратор на много национални и муждународни изложби на съвременното изкуство. Автор на публикации в областта на модерното и съвременното изкуство.

 

Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАГС.