Автори

Велислав Минеков (1959)

Велислав Минеков (1959)


1959 – Роден в София.
1978 – Завършва Художествената гимназия в София.
1986 – Завършва Националната художествена академия
в София при проф. Димитър Даскалов.
1987–1989 – Специализира металодизайн в Хамбург
при проф. Юрген Бирт.
От 1994 е преподавател в Националната художествена
академия в София.
Велислав Минеков е член на управителния съвет
на Съюза на българските художници, Съюза на професио-
налните художници BBK в Германия и Почетен член на
Европейския център за скулптура и реставрация
в камък, Wunsiedel (Германия). Организирал е самостоя-
телни изложби в България, Турция, Дубай и Германия.