Автори

Валентин Старчев (1935)

Валентин Старчев (1935)


1935 – Роден в гр. Стара Загора.
1959 – Завършва Националната художествена академия
в София при проф. Марко Марков.
1961 – Член на Съюза на българските художници (СБХ).
1964 – Преподавател по „Моделиране“ във Висшия инсти-
тут по архитектура и строителство (ВИАС) в София.
1982 – Професор в Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ) в София.
Валентин Старчев е носител на държавни награди
и отличия. През годините организира множество само-
стоятелни изложби в България, Австрия, Дания, Франция,
Япония, Латвия. Участва в национални изложби в Индия,
Италия, Чехия, Полша, Русия, Сирия, Австрия, Холандия
и др. Негови произведения се намират в Национална
художествена галерия в София, в Мидделхайм музеум,
Антверпен (Белгия), музей Петер Лудвиг в Аахен
(Германия), в колекция Хуго Вутен (Белгия),
във Фондация „Арт диалог“ (Франция).