Изложби

Българските художници за децата. Александър Божинов, Стефан Баджов, Бинка Вазова

Българските художници за децата. Александър Божинов, Стефан Баджов, Бинка Вазова


БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ЗА ДЕЦАТА. АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ, СТЕФАН БАДЖОВ, БИНКА ВАЗОВА.
30.05.2018 г. - 30.06.2018 г.
дългосрочен проект на Институт за изследване на изкуствата към БАН

Алея пред аулата на Нов български университет

По повод първи юни, денят на детето, в Нов български университет се открива експозицията „Българските художници за децата. Александър Божинов, Стефан Баджов, Бинка Вазова”. Външната изложба има за цел да представи пред широка аудитория – преподаватели, студенти и гости на НБУ, както и пред деца от различни възрастови групи, малко позната страна от творчеството на иначе добре известни имена от историята на българското изкуство. 

Проектът се осъществава с подкрепата на Нов български университет и съдействието на галерия "УниАрт"