Изложби

Бузлуджа –шедьовър на безотговорността

Бузлуджа –шедьовър на безотговорността


В рамките на „Разговори за българската култура AD HOC“. Културно наследство в риск.

Паметникът Бузлуджа е шедьовър както на архитектурната и инженерна мисъл, така и на безотговорността към тях. Вместо да събира приходи, монументът събира недоумение и съжаление от многобройните си посетители. Едно късче история, достойно за ЮНЕСКО, е захвърлено на връх планината като ненужна отломка от период, за който не бива да знаем или да си спомняме… Инициативата „Проект Бузлуджа“ на арх. Дора Иванова цели опазването и деполитизирането на паметника, търсейки обществен диалог.

18:00 часа, Галерия УниАрт


Лектор: 
арх. Дора Иванова


Арх. Дора Иванова е магистър на Берлинския технически университет, архитект в архитектурно бюро „Ebeling + Finck“, Берлин. Ръководител на инициативата „Проект Бузлуджа“, целяща опазването на паметника.

 

Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАГС.