Автори

Борис Гондов (1935)

Борис Гондов (1935)


1935 – Роден в гр. София.
1959 – Завършва Националната художествена галерия
(НХА), специалност „Скулптура“ при проф. Марко Марков
1962 – Член на Съюза на българските художници (СБХ).
1970–2011 – Преподава скулптура в Националната
художествена академия.
1987–1992 – Ректор на Националната художествена
академия в София.
Борис Гондов е носител на държавни отличия и награди
на Съюза на българските художници (СБХ), Министерст-
вото на културата на България и други обществени
организации в страната. Негови творби са собственост
на Националната художествена галерия (НХГ),
Софийската градска художествена галерия (СГХГ),
както и на галерии и колекции в страната и чужбина –
“Art Dialog” (Париж), колекция Хюго Вутен (Белгия),
в гр. Нагазаки (Япония) и др.