Изложби

Атанасславови четения

Атанасславови четения


 

Департамент "Нова българистика"

 

 

Трети Атанасславови четения на департамент "Нова българистика"

в памет на големия писател и културолог Атанас Славов

 

 

С участието на: проф. Михаил Неделчев, доц. Пламен Дойнов,

доц. Морис Фадел, гл.ас. д-р Йордан Ефтимов, проф. Мария Попова

 

 

 

 

16 януари, 14:00 часа

галерия УниАрт