Изложби

Академична среща с Евгений Добренко

Академична среща с Евгений Добренко


 

Департамент "Нова българистика"

 

 

 

Академична среща с Евгений Добренко

 

В рамките на международния научен семинар

ЛИТЕРАТУРИТЕ НА СССР И НРБ: ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

 

 

Модератор: доц. Пламен Дойнов, д.н.

 

 

 

6 декември, 14:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Евгений Добренко е професор в Шефилдския университет, където ръководи департамента по руска и славянска филология. Изследователските му интереси са в областта на социалистическия реализъм и съветската литературна и културна история. Автор е на монографиите "Формиране на съветския читател" (1997), "Естетика на отчуждението" (2005), "Политикономия на социалистическия реализъм" (2007), "Музей на революцията" (2008).