Изложби

"Християнска антропология на музиката" - лекция на Вячеслав Медушевский
ХРИСТИЯНСКА АНТРОПОЛОГИЯ НА МУЗИКАТА


лекция на проф. Вячеслав Медушевский, д.н.

(Московска консерватория "П.И.Чайковски")

 

 

16 май. 11:00 ч.

галерия УниАрт

 

 

Вячеслав Медушевский е световноизвестен музиковед, доктор по изкуствознание, педагог и изследовател на духовния живот на човека и неговата изразност в музикалното изкуство. В центъра на научните му изследвания са естетическите и семиотични проблеми на музиката и културата, религиозната природа на музикалния слух, "духовно-нравствения анализ" на музиката. Автор е на многобройни трудове, сред които "За закономерностите и средствата за художествено въздействие на музиката" (1976), "Интонационната форма на музиката" (1993), "Вслушайте се в ангелското песнопение" (2000), и др.