Новини и събития

"Етнокултури и изкуства". Сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков, д.н.


На 17.10.17 от 18:00 часа в пространството на галерия УниАрт ще бъде представен сборника "Етнокултури и изкуства". Професор Иван Маразов и ас. д-р Велин Белев ще представят книгата, а събитието ще бъде водено от Гл. ас. д-р Владимир Димитров.

Книгата е в чест на 70-годишнината на един от най-изтъкнатите български учени в областта на културологията - проф. Любомир Миков, д.н. 

Автори на текстовете са изтъкнати учени и преподаватели в университети у нас и в чужбина. В една или друга степен темите на техните статии съответстват на научните интереси на проф. Миков, като потвърждават широтата, интердисциплинарния характер и методологическата обективност на неговите научни изследвания.


Изданието ще намери своята читателска аудитория както сред специалистите, така и сред всички, които се интересуват от дисциплините, които обединяваме в понятието „културология“.