Изложби

"Гласът" - уъркшоп на Евгени Господинов


 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Център за професионално и продължаващо обучение

 

 

 

 

 

 

ГЛАСЪТ - ОСНОВНО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО,

НАЙ-СЪВЪРШЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕКЛАМА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

 

 

Уъркшоп на Евгени Господинов

 

 

 

 

 

18 - 19 януари, 11:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Уъркшопът на Евгени Господинов представя човешкия глас като основно изразно средство и инструмент за въздействие върху аудиторията. Индивидуалната работа по време на уъркшопа би могла да даде тласък в развитието на умения сред професионалисти в различни области – кино, театър, телевизия, аудио-визуални изкуства, реклама, както и личности, които се занимават с право, журналистика или политика. Обучението представя добри практики от сферата на публичните изяви, концерти, дискусии, интервюта. Използвани са познанията и наблюденията на специалисти в областта на медицината и психологията. Методът е създаден от професионалист в публичните изяви, като основните цели са: постигане на контрол върху изразните средства, владеене на емоциите, устойчив модел на поведение, което да доведе до качествено управление на човешките ресурси. Уъркшопът ще представи пред мениджъри, хора от бизнеса и публичния сектор начина, по който един човек на изкуството използва гласа си; основните принципи при боравенето с гласа като инструмент за постигане на успешно общуване и изграждане на трайни навици за самоподготовка, както и способности за по-бързо ориентиране в различна среда. Съществена част от обучението заема представянето на видове дишане, поддържане на хигиена на гласа и техники на говорене.
 

Резултатите от обучението са разнопосочни, защото са съобразени с индивидуалните изисквания и възможности на всеки един участник. След работа в тази посока хората постигат редица желани качества, като усъвършенстване на презентационни умения, контрол на поведението пред публика и камера, създаване и поддържане на позитивно отношение, подобряване на ораторското майсторство, ефективност при общуването в екип, устойчиво поведение в кризисни ситуации, изграждане на модел на импровизация при комуникация.

 


Такса за участие: 50 лв


За записване и информация: 02/8110472, mstoyanov@nbu.bg