Новини и събития

Лекция на проф. д.н. Майа Фратева – Разбойникова в рамките на Международен научен семинар

Лекция на проф. д.н. Майа Фратева – Разбойникова в рамките на Международен научен семинар "ДВЕТЕ ЛИЦА НА ПИСАТЕЛЯ"


На 13.03.2018 г. от 16:30 часа в галерия УниАрт ще се проведе поредното издание на Международен научен семинар „ДВЕТЕ ЛИЦА НА ПИСАТЕЛЯ: Персонални казуси в източноевропейските литератури“

проф. д.н. Майа Фратева – Разбойникова ще изнесе публична лекция на тема:

„Старите, младите  и новото. „Разногласието“ на поетите в ГДР: три случая“


Международният научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“ има за цел да представи процесите на сложно и противоречиво формиране на нов тип писател в СССР и в страните, попаднали под съветско влияние след Втората световна война.

Лекциите и дискусиите след тях представят отделни случаи с писатели, които се опитват да съчетаят външната лоялност към комунистическия режим с относително автономно творчество и езиково поведение, с колебания и напрежения да бъдат коректни граждани на „социалистическата държава“, но и да останат създатели на качествена литература. Някои от тях в рамките на своето творчество редуват произведения, вписващи се в доктрината на социалистическия реализъм с други произведения, които принадлежат към сектора на алтернативната и дори опозиционна литература. Именно описанието, проучването и разбирането на тези „две лица“ на писателя стоят в сърцевината на проекта. На фокус ще бъдат поставени автори от литературите на СССР, България, Украйна, Унгария, Полша, Румъния, ГДР, Чехословакия.

Петата лекция е посветена на творчеството на трима автори, създавали поезия в бившата Германска демократична република – Йоханес Бобровски (1917-1965), Гюнтер Кунерт (1929) и Фолкер Браун (1939).