Изследвания

Sine Cerere et Baccho friget Venus

Sine Cerere et Baccho friget Venus

Sine Cerere et Baccho friget Venus Ирина Генова       Наблюдения върху състоянието на картината Sine Cerere et Baccho friget Venus Младост Вълкова      

"Обратната страна на една картина"

Обратната страна на една картина от колекцията "Европейска живопис" в "УниАрт" Ирина Генова   сп. Следва, бр. 27 / 2012 с. 48-55.Изтегли - "Обратната страна на една картина"