За галерията

История

Галерия „УниАрт” на Нов български университет е открита на 19 май 2012 г. в Европейската нощ на музеите и галериите в гр. София. Голямата част от колекциите са дарение от семейството на д-р Божидар Данев, дългогодишен изпълнителен председател на Българска стопанска камара, член на Настоятелството на Нов български университет от 1994 г. и негов зам.-председател в периода 1994 – 2011 година.

В България не е практика висши училища да разполагат със собствена колекция и галерия и в този смисъл „УниАрт” е единственото по рода си университетско изложбено пространство. В галерията гостите и студентите на НБУ могат да разгледат образци на европейската класика и старите майстори, произведения на съвременни български автори, да разработват свои проекти, да посещават семинари, да имат стажове и практики. Тук се провеждат разнообразни събития с академичен и културен характер – изложби, лекции, дипломни защити, литературни четения, представяния на книги, майсторски класове и камерни концерти, специални образователни програми.

Галерия „УниАрт” притежава три представителни колекции от произведения на изкуството:

Колекция „Европейска живопис” съдържа произведения на холандски и фламандски художници (17-19 век), които представят жанровия спектър на изкуствот от този период.

Колекция „Българска живопис”, в която намира място сбирката от картини на Иван Кирков (1932-2010), произведения от Иван Ненов (1902-1997), на художника Генко Генков (1923-2006) и други значими за българската история на изкуството автори.

Колекция „Българска скулптура“ събира авторите Димитър Казаков – Нерон, Павел Койчев, Валентин Старчев, Стефан Лютаков, Емил Попов и други.

Към колекциите на галерия УниАрт