За галерията

История

Галерия УниАрт на Нов български университет е открита на 19 май 2012 г. в Деня на музеите и галериите в гр. София. Голямата част от колекциите на галерията са дарение от семейството на Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара и член на настоятелството на НБУ.

В България не е практика висши училища да разполагат със собствена колекция и галерия и от тази гледна точка УниАрт е единствено по рода си университетско изложбено пространство. В галерията студентите на НБУ могат да се докоснат до образци на класиката и старите майстори, да разработват свои проекти, да посещават семинари, да имат стажове и практики. Тук се провеждат разнообразни събития с академичен и културен характер – лекции, дипломни защити, литературни четения, представяния на книги, майсторски класове и камерни концерти, специални образователни програми.

 

Галерия УниАрт притежава три представителни колекции от произведения на изкуството:

Колекция "Европейска живопис" съдържа произведения на холандски и фламандски художници (17-19 век), които представят жанровия спектър на изкуствот от този период.

Колекция "Съвременна българска живопис", в която намира място сбирката от картини на Иван Кирков (1932-2010), произведения от Иван Ненов (1902-1997) и на художника Генко Генков (1923-2006)

Колекция „Съвременна българска скулптура“ събира авторите Димитър Казаков – Нерон, Павел Койчев, Валентин Старчев, Стефан Лютаков, Емил Попов и др. 

Към колекциите на галерия УниАрт