Изложби и събития

Архитектурна история на НБУ

Архитектурна история на НБУ


На13 юни 2017 от 18:00 часа,  в галерия УниАрт ще се проведе семинар на тема "Архитектурната история на НБУ".

Темата е в рамките на семинара  „Разговори за българската култура AD HOC“. „Културно наследство в риск“, който поставя актуални въпроси, свързани със съдбата на българското културно наследство от близкото минало. Специално внимание се отделя на последни изменения и проекти за изменения в закони, отнасящи се до културното наследство, на изготвени и реализирани проекти на архитектурни обекти и паметници, на създаване на колекции „Жива памет“.


Организатор: Департамент „Изкуствознание и история на културата“

Лектори: Доц. арх. Зарко Узунов и д-р Георги Текев

Водещ: Доц. д-р Наталия Христова

Участници: Студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАГС.