Изложби и събития

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc”

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc”


На 17.01.2018 г. от 18:00 ч. в галерия УниАрт ще се срещнем с Копринка Червенкова, главен редактор на в. „Култура”, в рамките на семинара „Разговори за българската култура ad hoc. Интелектуалци за социализма и постсоциализма”.

Семинарът е част от проекта „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма” към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта е чрез разкази на избрани представители на българския културен и научен елит да се обогати представата за духовния живот в годините на социализма и постсоциализма.

Без съмнение, погледът на дългогодишния главен редактор на вестник „Култура”, най-авторитетният специализиран седмичник, ще е съществен принос в изпълнение на целите на проекта.

Копринка Червенкова е редактор във в. «Народна култура» от 1975 г., главен редактор на в. «Култура» от 1990 г. до днес. Един от основателите на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството (1988 г.), участник в известната закуска на дисидентите при френския президент Франсоа Митеран (1989 г.), изключена от БКП през същата година. Както чрез в. «Култура», така и чрез изявите си в различни медии, тя изразява активна гражданска позиция.