Портрет на млад мъж. (Филип Орлеански (?)

Портрет на млад мъж. (Филип Орлеански (?)